*Ελληνικά |
Εκτροφή
Ενημερωτικό δελτίο
Online επισκέπτες: 3
Επιστροφή Εκτύπωση περιεχομένου Αποστολή σελίδας με e-mail
Η φιλοσοφία της δικής μας εκτροφής έχει 4 βασικές αρχές
  1. Η εκτροφή είναι τέχνη,λειτούργημα,αλλά είναι και ευθύνη!                                                                                                                                                                                                                            Η εκτροφή δικαιολογείται μόνον όταν συντελεί στην διαρκή βελτίωση της φυλής από κάθε άποψη: χαρακτήρα,υγεία,μορφολογία,κυνηγετικές ικανότητες,αισθητικά χαρακτηριστικά-και όλα αυτά συγχρόνως,χωρίς ο ένας τομέας να παραμελείται χάριν κάποιου άλλου.Βελτίωση της φυλής μπορεί να προσφέρει-εκείνος που αποφασίζει να μην εκθρέψει ,απαλλάσσοντας τη φυλή από τη διαιώνιση σκύλων που δεν είναι απόλυτα άξιοι να αναπαραχθούν.
  2. Η εκτροφή προϋποθέτει γνώσεις σε πολλούς τομείς,απόλυτη γνώση του πρότυπου της φυλής σε βάθος (πλήρη κατανόηση των εννοιών του)Άριστη γνώση της ιστορίας της φυλής.Εξαίρετη γνώση των γενεαλογίων των σκύλων που χρησιμοποιεί στην εκτροφή.
  3. Αντικειμενική γνώση των προβλημάτων της φυλής,μορφολογικών,ανατομικών,κυνηγετικών.Γνώση των γενετικών συστημάτων μετάδοσης αυτών των ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών.Επειδή αρκετά κληρονομικά προβλήματα υγείας είναι πολυγονιδιακά (οφείλονται δηλαδή στην συνεργασία πολλών γονιδίων)πρέπει ο εκτροφέας να γνωρίζει τις στατιστικές τάσεις εμφάνισεις αυτών των προβλημάτων σε κάθε γενεαλογική γραμμή.
  4. Ο εκτροφέας πρέπει να είναι ο ποιο αυστηρός και αντικειμενικός κριτής των ίδιων του των σκύλων έτσι ώστε να επιλέξει μόνο τα ζευγαρώματα εκείνα που πράγματι μπορεί κανείσς αντικειμενικά να πεί ότι υπόσχονται βελτίωση της φυλής,αποκλείοντας από την αναπαραγωγή σκύλους οι οποίοι,ακόμα και αν έχουν κερδίσει μεγάλες διακρίσεις,δεν είναι πραγματικά άξιοι να γίνουν γεννήτορες.

Βλέπουμε λοιπόν ότι ο εκτροφέας πρέπει να είναι ένας ευφυής,πολυμαθής και φιλομαθής άνθρωπος,με καλές γνώσεις γενετικής και με την δυνατότητα να ενημερώνεται συνέχεια από την επιστήμη και να συνεργάζεται με τους συναδέλφους του εκτροφείς σε όλο τον κόσμο.

Αλλά η γνώση από μόνη της δεν αρκεί αν δεν υπάρχει ήθος και υπευθυνότητα!

 
 
Επιστροφή Αρχή σελίδας Εκτύπωση περιεχομένου